گواهی آزمایشگاه کفپوش آنتی استاتیک ساختمان G.I.S نیروگاه برق وبخار دماوند عسلویه