تاییدیه ها

نمونه ای از تائیدیه های , کارفرمایان و مشتریان محترم سرو رنگ

توگا

ISO

تائیدیه آب آشامیدنی 1

تائیدیه آب آشامیدنی 2

ایرتیک فولاد خلیج فارس

تائیدیه مپنا توسعه 3

تائیدیه مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران مپنا

تائیدیه شرکت پیدک شیراز-1

تائیدیه شرکت پیدک شیراز-2

تائیدیه شرکت پیدک شیراز-3

تائیدیه پیدک ( شرکت سینا کنترل )

پیدک شیراز ( شرکت سینا کنترل ) 2

پتروشیمی اوره آمونیاک شیراز

ذوب آهن اصفهان ( فولاد تکنیک )

راهسازی و عمران ایران ( رنگ ترافیکی فرودگاه کیش)

شرکت ساختمانی کرمانیان ( فولادسیرجان )

ساختمانی میسان ( پروژه اراک )

شرکت پالایش نفت تهران

شرکت سپهر آفرین صنعت ماهشهر ( پتروشیمی رازی )

شرکت سبزآشیان آپادانا (پتروشیمی پردیس عسلویه )

شرکت پیروز آراد ( پتروشیمی دماوند و توسعه 2 مپنا)

شرکت ملی گاز -1

شرکت ملی گاز - 2

شرکت بهساز تجهیز ( پروژه فولاد مبارکه)

مهندسین مشاور برسو -1

مهندسین مشاور برسو -2

شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران O1

شرکت صنایع مس ایران ( شرکت فکورصنعت)

شرکت توانیر ( نیروگاه شهید بهشتی )

شركت مهندسی و ساخت توربین مپنا ( توگا )

مهندسین مشاورآرون جوش ( استادیوم نقش جهان )

مهندسین فن آورمعادن وفلزات (پروژه اردکان)

شرکت نگین نیرو آذر (پروژه CTM ایتالیا )