خدمات پس از فروش


: واحد خدمات پس ازفروش

 • تلاش در جهت تحقق خط‌مشی و اهداف تعیین‌شده توسط مدیریت عامل
 • پیشنهاد راهکارهای بهبود به مدیرت عامل جهت اثربخشی سیستم مدیریتی
 • درخواست خرید ملزومات مصرفی موردنیاز .
 • استاندارد نمودن نحوه آموزش استفاده از دستگاه به مشتریان و خدمات پس از فروش برای تعمیرکاران
 • تعیین لیست قطعات یدکی موردنیاز جهت ارائه خدمات پس از فروش و اعلام به واحد برنامه‌ریزی یا انبار
 • برنامه‌ریزی جهت برگزاری همایش‌های سالیانه برای مشتریان
 • برنامه‌ریزی آموزشی برای افزایش دانش و مهارت تعمیرکاران
 • تهیه بروشورها و راهنمای نصب و ارائه خدمات به مشتریان.
 • بررسی گزارشات نظرسنجی از مشتریان خدمات پس از فروش
 • رسیدگی به شکایت مشتریان خدمات پس از فروش.
 • ردیابی محصولات و خدمات ارائه‌شده به مشتریان
 • نظارت بر آموزش‌های ارائه‌شده به مشتریان توسط تعمیرکاران
 • درخواست قطعات یدکی موردنیاز جهت ارائه خدمات به مشتریان
 • بررسی درخواست گارانتی قطعات و انجام کارهای اولیه وهماهنگی جهت ارائه خدمات.
 • ارائه بازخور عیوب محصولات به شرکت برای بهبود مستمر فنی آنها.
 • انتقال پیشنهادات و انتقادات مشتریان به واحدهای مرتبط جهت تجزیه‌وتحلیل آنها و انجام اقدامات لازم در صورت نیاز.
 • نظارت بر نحوه ثبت و رسیدگی به درخواست مشتریان
 • بررسی درخواست‌های مشتریان و امکانسنجی ان قبل از عقد قرارداد یا ارائه خدمات به آن‌ها
 • ارزیابی و انتخاب تعمیرکاران خدمات پس از فروش
 • نظارت بر ارائه پیش‌فاکتور ارائه‌شده توسط کارشناسان به مشتریان
 • ارسال فاکتور ارائه خدمات به مشتریان
 • نظارت بر ورود و خروج اموال مشتری به شرکت جهت ارائه خدمات پس از فروش
 • برنامه‌ریزی جهت ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان
 • تأیید مأموریت کارکنان خدمات پس از فروش جهت انجام خدمات به مشتریان
 • نظارت بر عملکرد اجرا و کیفی تعمیرکاران خدمات پس از فروش
 • بررسی گزارش صورت‌جلسه خدمات ارائه‌شده به مشتریان.
 • اطلاع از ریسک‌ها و فرصت‌های مرتبط با خدمات پس از فروش و تلاش در جهت کنترل آن‌ها
 • پیگیری انجام اقدام اصلاحی یا پیشگیرانه به‌منظور حذف عدم انطباق بالفعل یا بالقوه
 • پایش و اندازه‌گیری فرآیند خدمات پس از فروش و اقدام جهت بهبود.
 • انجام سایر امور محوله از طرف مدیر عامل