زینک ریچ اپوکسی , میانه اپوکسی , رویه پلی یورتان

پروژه فولاد زرند رنگ سرورنگ


پروژه فولاد زرند  رنگ صنعتی سرو رنگ

  • شرکت سرورنگ افتخار دارد که درپروژه فولاد زرند  کارخانه کک سازی , درخصوص تولید و تامین رنگ پروژه مذکور با پیمانکاران شرکت معظم فولاد زرند همکاری داشته و سهمی کوچکی درصنعت فوق ارائه نموده است ,
    1. عمده تولیدات شرکت سرورنگ درپروژه های نفت , گاز, پتروشیمی و فولاد بر اساس استاندارد های بین المللی تولید  میگردد , که پروژه  ی فوق نمونه ای از فعالیت و افتخارات این شرکت میباشد .
    2.  دراین پروژه  ازپرایمرزینک ریچ اپوکسی , میانه اپوکسی H.B , رویه پلی اورتان رال 5012 , 2003,6002 ورنگهای پایه الکیدی رال 1003 نیز استفاده گردیده است .
    3. مادرکیفیت و قیمت پیشرو این صنعت میباشیم .